Værdikløver

Kvalitet 
De bedste forudsætninger for det bedste produkt

Hos The Old Irish Pub stræber vi efter at alle aspekter af organisationen skal afspejle en høj kvalitet. Det er vores overbevisning, at dette er en medvirkende faktor til, at vores gæster har lyst til at komme igen weekend efter weekend.

Vores interne kvalitetssikring er med til at holde et højt niveau på tværs af alle landets afdelinger. Dette omhandler eksempelvis den korrekte oplæring af alle medarbejdere, således at arbejdet kan udføres med høj kvalitet og professionalisme. 


Service
Vi vil levere hyggelige og trygge rammer

Den rigtige atmosfære en en stor del af det, som kendetegner en Old Irish Pub. Organisationen har stor fokus på at skabe den rigtige atmosfære, således at man føler sig velkommen, uanset om man kommer for at slappe af eller holde en fest.

Hos The Old Irish Pub er vi overbevist om at stemning og atmosfære er noget, vi skaber i samspil med vores gæster, og vores mål er at give trygge rammer, hvor vores gæster kan underholdes. Derfor prioriterer vi høj sikkerhed, som opretholdes gennem sikkerhedspersonale fra vores samarbejdspartnere, samt uddannelse i sikkerhed hos vores medarbejdere. 
Diversitet
Vi dyrker forskellighed

Vi er stolte over at kalde os for en mangfoldig arbejdsplads, hvor vores personale, i alle dele af organisationen, består af medarbejdere fra alle dele af verdenen. Hos The Old Irish Pub anerkender og værdsætter vi alle medarbejdere, uanset alder, køn, religion eller etnisk afstamning.

Gennem fællesaktiviteter og sociale initiativer forsøger vi at styrke sammenholdet i organisationen, både i de enkelte afdelinger og distrikter. Dette mener vi er med til at kendetegne den respekt og gode omgangstone. som opleves hos medarbejderne ved The Old Irish Pub. 


Udvikling
Vi vil have de bedste medarbejdere

Som en hastigt voksende organisation har The Old Irish Pub fokus på udvikling - både hos vores medarbejdere og organisation. Vi stiller høje krav til vores medarbejdere - omvendt forventer vi også, at medarbejderne stiller høje krav til os som arbejdsplads. Et arbejde hos The Old Irish Pub skal give erfaring og kompetencer, som kan være behjælpelig i fremtidige jobmuligheder.

Vi ønsker at vores medarbejdere skal være en succes, og har derfor flere kurser og udviklingsmuligheder, der både styrker medarbejderne i - og udenfor organisationen. Samtidig har medarbejderne to gange om året "succes-samtaler" med deres nærmeste leder, hvor fokus er på medarbejderens udvikling.
Du benytter en forældet browser til internettet, hvilket kan være farligt. Læs mere her