Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Old Irish Pubs hjemmesidebesøgende

Version: februar 2023

Når du besøger Old Irish Pub A/S’ (herefter ”Old Irish Pub”) websites, indsamler og behandler Old Irish Pub en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores website www.oldirishpub.dk.

Personoplysningerne indsamles i forbindelse med brug af cookies på Hjemmesiderne. For flere oplysninger herom, henvises der til cookiepolitikken her.1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, operativsystem, brugerindstillinger og -præferencer, browsere og styresystemer, e-mailadresse, referrer-URL, interne serverinformationer, unikke identifikationskoder, geografiske og demografiske oplysninger, IP-adresse, tidspunkt og varighed af besøg, annoncer, der ses på hjemmesiden, og adfærd på hjemmesiden mv.


Vi behandler dine personoplysninger til disse formål:
 • Optimering af vores besøgendes anvendelse af hjemmesiden og optimering af funktionaliteten af hjemmesiden
 • Gennemførsel af køb på hjemmesiden
 • Optimering af hjemmesiden og tilknyttede applikationers ydeevne
 • Udarbejdelse af demografiske og brugerrelaterede statistikker til brug for optimering af hjemmesiden, de af Old Irish Pub solgte ydelser eller lignende
 • Levering af målrettede annoncer og optimering af effektiviteten heraf
 • Levering af målrettede annoncer om Old Irish Pub på øvrige hjemmesider
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og andre legitime formål, herunder
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig og fra din enhed (f.eks. computer, tablet eller smartphone) vha. cookies, som lagres på dine enheder ved brud af Hjemmesiderne.


3. Betaling på hjemmesiden

Vi gemmer aldrig kreditkortinformation, når du indtaster disse oplysninger på vores hjemmeside. Vi anvender en løsning, hvor kreditkortinformationer indtastes i et sikkert miljø (SSL), og sendes i krypteret form videre til NETS uden at Old Irish Pub har adgang til kreditkortdata. Vi anvender blandt andet NETS og Bambora.

Al data der indtastes via formularer, er krypteret via SSL, idet hjemmesiden har et SSL-certifikat.4. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne
Nødvendige cookies Old Irish Pubs legitime interesser i at kunne levere hjemmesiden og forbedre brugeroplevelsen for besøgende på vores hjemmeside, herunder hente hjemmesiden fra serveren og optimere hjemmesiden jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f i, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.
Præference-, statistiske- og marketing-cookies Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen.
Videregivelse af personoplysninger Videregivelse af dine oplysninger vil i et vist omfang ske i forbindelse med brug af tredjepartscookies på vores hjemmeside. Denne behandling vil være baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke. Se vores cookiepolitik for mere information om, hvordan du tilbagekalder eller ændrer dit samtykke til cookies her. Hvis du tilbagekalder et samtykke, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.


5. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at du vil være afskåret fra at anvende nogle af hjemmesidens eller vores samarbejdspartneres funktionaliteter, og derudover vil annoncer bliver mindre relevante for dig og optræde hyppigere.6. Databehandlere

Personoplysningerne kan overlades til databehandlere, som bistår Old Irish Pub med behandlingen af personoplysninger i relation til hjemmesiden. Overførsel af personoplysninger til tredjelande forekommer ved brug af databehandlerne. I sådanne tilfælde sikrer vi et gyldigt overførselsgrundlag f.eks. i form af Europa-Kommissionens standardkontrakter mv. for overførsler til tredjelande, som ikke er anerkendt af den Europæiske Kommission som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for flere oplysninger herom.


7. Opbevaringsperiode

Cookies bliver slettet, når deres levetid udløber. Hvor længe en cookie gemmes, afhænger af, hvilken type cookie der er tale om.

Sessionscookies Sessionscookies slettes automatisk, når brugeren lukker sin browser, mens vedvarende cookies først slettes efter et længere tidsinterval, eller når brugeren selv sletter dem.
Vedvarende cookies Vedvarende cookies lagres, indtil brugere sletter dem. Vedvarende cookies fornyes desuden, når brugere besøger Hjemmesiderne.


8. dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, dog med de undtagelser der følger af den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning:

 • Ret til indsigt i personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af ukorrekte eller misvisende oplysninger
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt)

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser. Old Irish Pub må derefter ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre Old Irish Pub påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:


Old Irish Pub Denmark A/S
Vesterbrogade 2D, 1620 København V
CVR-nr.: 35 02 86 92

Telefonnummer: + 45 21 76 34 17
E-mailadresse: info@oldirishpub.dk